Diaphragmatická hernie (brániční kýla)

Diaphragmatická hernie (brániční kýla)

Postup zákroku

obr. 11 obr. 10 obr. 9 obr. 12 obr. 15 obr. 14 obr. 13 obr. 8 obr. 3 obr. 2 obr. 1 obr. 4 obr. 7 obr. 6 obr. 5

Kocourek Kubík měl střet s autem a odnesl si z něj nepěkná poranění celého těla. Nejvážnější problémem bylo ztížené dýchání, které se postupně zhoršovalo, a neschopnost vyčůrat se.

Pomocí dvou RTG snímků, pořízených s odstupem několika hodin, byla odhalena zvětšující se masa v hrudní dutině a bylo vysloveno podezření na brániční kýlu.

Nahoře jsou vyobrazeny vždy dva totožné snímky, vpravo je přerušovanou čárou ohraničen kýlní obsah.

Na snímku 4 je žlutým kolem zvýrazněn přeplněný močový měchýř.

Snímek 5 těsně před operací - kýlní obsah silně utlačuje plíce a srdce.

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k operaci a následnému chirurgickému řešení hernie. Současně byl i zaveden katetr umožňující odtok moče.

Na snímcích 7, 8 je znázorněn stav bránice při otevření dutiny břišní. Zelená šipka ukazuje na bránici, fialový rámeček vymezuje patologický otvor v bránici a žlutá šipka tukovou tkáň, která prochází otvorem v bránici do dutiny hrudní a utlačuje plíce.

Po vybavení tukové tkáně otvorem zpátky do dutiny břišní (obrázek 9) jsme museli opatrně vytáhnout i část játer, která byla vtáhnuta do dutiny hrudní až po žlučový měchýř (tmavá kuličk300a uprostřed dolního snímku).

Otvor v bránici po reponaci orgánů zpět do dutiny břišní. Zašitý kýlní otvor.

Komplikací celé léčby byla dvojnásobná luxace (lidově "zlomení") ocasu. Jedna luxace byla přibližně v polovině délky ocásku, druhá hned na přechodu kosti křížové a prvním ocasním obratlem (zelená šipka). Celý ocas byl nepohyblivý, bez citlivosti a následující dny začal odumírat, proto bylo přistoupeno k jeho totální amputaci.

Pánev s kořenem ocasu před a po amputaci obr. 13, 14

Navzdory špatné prognóze, vycházející z rozsahu polytraumatu, se kocourek Kubík postupně zlepšoval a nyní již řádí jako černá ruka. :-)

Na závěr fotka pár dní po operaci, kdy ještě Kubík poslušně seděl a nechával si dát kapačku.

Zpět