Postytované služby

 • Prohlídky zvířat, preventivní vakcinace
 • Čipování RFID v souladu s ISO normami a vystavování pasů
 • Tetování
 • Stomatologické vyšetření, ošetření zubního kamene ultrazvukem, preventivní stomatologická péče
 • RTG vyšetření
 • USG vyšetření
 • EKG vyšetření
 • Kompletní vyšetření krve (biochemie, hematologie), mikrobiologická a mykologická kultivace
 • Koprologické vyšetření (vyšetření trusu na přítomnost vnitřních parazitů)
 • Dermatologické vyšetření – kožní seškraby, biopsie kůže atd.
 • Kardiologické vyšetření - EKG, RT, echokardiografie
 • Cytologické vyšetření (posouzení povahy jednotlivých útvarů atd.)
 • Vaginální cytologie (pomocná metoda pro stanovení optimálního dne krytí)
 • Veškeré chirurgické zákroky (včetně gynekologických a ortopedických) v injekční a šetrné inhalační anestézii
 • Otoskopické a laryngoskopické vyšetření
 • Ophtalmologické vyšetření
 • Možnost hospitalizace
 • Jiná vyšetření ve spolupráci se specializovanými ústavy a laboratořemi