Odstranění patologicky změněné ledviny

Odstranění patologicky změněné ledviny

Postup zákroku

obr. 8 obr. 7 obr. 9 obr. 11 obr. 10 obr. 6 obr. 2 obr. 1 obr. 3 obr. 5 obr. 4

Dvouletá kočička Ester byla na naší kliniku předvedena kvůli tři dny trvajícímu zvracení, nechutenství a mírné apatii. Bylo provedeno základní klinické vyšetření, při kterém jsme diagnostikovali velký útvar v dutině břišní. Bylo vysloveno podezření na patologicky změněnou ledvinu. Po dohodě s majitelkou byla provedena další vyšetření pro zpřesnění diagnózy.

Vyšetření krevního obrazu bylo bez patologických změn, biochemickým vyšetřením krve byly zjištěny pouze
mírně zvýšené ledvinné parametry (močovina, kreatinin) těsně nad hranici normálu.


Při následném RTG vyšetření v boční poloze je v superprojekci patrná normální zdravá ledvina (zelenožluté šrafování) a zřejmě patologicky zvětšená druhá ledvina (modré šrafování). Na druhém snímku v dorsoventrální poloze byl nalezen velký kulovitý útvar na pravé straně dutiny břišní v místě, kde by se u zdravé kočky měla nacházet pravá ledvina (na obrázku označen modře).

Sonografické vyšetření potvrdilo naši původní domněnku, že se jedná o patologicky změněnou ledvinu - hydronefrózu v terminálním stadiu - prakticky cystický útvar s centrální dutinou, bez nálezu kůry a dřeně ledviny (zelená šipka). Při použití tkáňového doppleru jsme nalezli krevní cévy pouze na povrchu útvaru (červené šipky).

Na základě stanovené diagnózy bylo přistoupeno k chirurgickému odstranění změněné ledviny - nefrektomii. Po otevření dutiny břišní jsme lokalizovali patologickou ledvinu (žlutá šipka), která těsně naléhala na zadní dutou žílu (světle modrá šipka).

Po částečné mediální preparaci patologické ledviny jsme zviditelnili zadní dutou žílu (světle modrá šipka) v celém jejím průběhu v oblasti ledvinného vstupu a tím lokalizovali ledvinnou žílu (žlutá šipka), pod kterou se nachází i ledvinná arterie.

Obě tyto cévy jsme podvázali dvěma ligaturami(žlutá šipka na druhém obrázku). Dále jsme přistoupili k dvěma ligaturám močovodu (modrá šipka). Následovalo přetětí cév i močovodu vždy mezi těmito dvěma příslušnými ligaturami a vlastní odstranění patologické ledviny.

Na snímku vlevo je pro srovnání ukázána zdravá ledvina (žlutá šipka) o velikosti cca 3,5cm a na snímku vpravo je vidět extirpovanou postiženou ledvinu o velikosti cca 7cm.

Na posledním snímku je Esterka po provedeném zákroku jak spokojeně baští granulky.

Zpět