Osteomalácie agamy kočičinské (Physignathus cocincinus)

Osteomalácie agamy kočičinské (Physignathus cocincinus)

Postup zákroku

obr. 4 obr. 5 obr. 3 obr. 1 obr. 2

Agama kočičinská (Physignathus cocincinus), zvaná Agátka, byla k nám na kliniku přinesena kvůli měsíčnímu nechutenství trvajícímu od ekdyse (svlékání). Její stav se postupně zhoršoval a v závěrečné fázi došlo k paréze pánevních končetin (Agátka s nimi vůbec nehýbala, jen se plazila, odrážíce se předními nožkami).

Po základním vyšetření pacienta byla dle klinických příznaků (deformace rostrálních partií hlavy, deformace pravé přední končetiny a paréza pánevních končetin) stanovena předběžná diagnóza hypocalcemie a osteomalacie způsobená nevhodnou skladbou potravy.

Tato diagnoza byla rentgenologicky potvrzena.

Levá přední končetina (obr. 3)

Pravá přední končetina (obr. 4)

Na obrázku 3, RTG snímku lze vidět obě neporušené kosti předloktí (radius a ulnu). Na obrázku 4, RTG snímku je zachycena zlomenina radia způsobená měknutím kostí.

Agátka u nás byla hospitalizována v klidovém prostředí terária za tepelně optimálních podmínek. Vzhledem k tomu, jak rychle nastoupila paréza pánevních končetin, byla prognóza nepříznivá. Ihned byla zahájena symptomatická léčba a nucená výživa vhodnou dietou.

Velmi nás potěšilo, když se její stav za 3 dny zlepšil - hýbala zadními končetinami a lehce je začala používat. V obličeji měla veselý výraz a když uviděla předloženou potravu, tak jí očka jiskřila.

Když se po pár dnech její stav ještě více zlepšil, tak už nic nebránilo nabalit Agátce léky na doma a poslat ji zpátky k milujícím majitelům.

Zpět