Periapikální absces mléčných špičáků u štěněte vlkodava

Periapikální absces mléčných špičáků u štěněte vlkodava

Postup zákroku

obr. 7 obr. 6 obr. 9 obr. 8 obr. 5 obr. 2 obr. 1 obr. 4 obr. 3

Na naší kliniku bylo předvedeno tříměsíční štěně vlkodava s podezřením na cizí těleso v dutině ústní.

Dle majitele se v přední části horní čelisti nalevo nachází zřejmě zabodnutý cizí předmět, pes žere, neslintá, ale danou oblast dutiny ústní si nenechá doma prohlédnout. Při adspekci dutiny ústní byla v inkriminovaném místě odhalena píštěl plná patologického detritu a zbytků potravy. Proto bylo přistoupeno k ošetření v sedaci.


Po sedaci a vyčištění píštěle jsme vyslovili podezření, že píštěl nebyla způsobena cizím tělesem, ale je důsledkem zánětu parodontu odumřelého mléčného špičáku a jeho provalením v kořenové oblasti špičáku.

Na snímku 1 je vidět pátradlo, zasunuté do píštěle. Při jemné sondáži píštěle bylo vysloveno podezření, na komunikaci píštěle s kořenovým systémem zubu. Na snímku 2 je zasunutá parodontální sonda podél mléčného špičáku do dásně a její hrot je vidět v ústí píštěle, čímž jsme potvrdili výše uvedenou domněnku.

Obdobný nález nás čekal i na druhé straně horní čelisti, ale naštěstí bez provalení zánětu přes píštěl.


Bylo přistoupeno k extrakci obou mléčných špičáků. Na snímku 3 jsme pátradlem potvrdili naši diagnozu a provedli důkladné vyčištění a opakovaný proplach dutiny jodovým preparátem.


Na horním snímku 5 je vyčištěná píštěl připravená na chirurgické ošetření. Na snímku 6 je zachycena aplikace kolagenového čepu napuštěného gentamicinem do vzniklé dutiny. Kolagenový čep dutinu vyplní (ve vlhku nabobtná) a v něm obsažený gentamicin se postupně uvolňuje a likviduje bakterie uvnitř dutiny i v okolní dásni, čímž napomáhá k rychlejšímu vyhojení zánětu.


Po vyplnění dutiny jsme uzavřeli píštěl flapem (částí sliznice, chirurgicky uvolněné z vnitřní strany stěny dutiny ústní).


Čelist po uzavření píštěle. Otvor po odstraněném špičáku je ponechán otevřený z důvodu drenáže zanícené dásně (odchod zánětlivých zplodin z místa zánětu v dásni). Na snímku 9  je vidět extrahovaný, odumřelý špičák s otevřeným a zhnisaným zubním kanálkem, do kterého je pro ilustraci zasunuta zubní sonda.

Zpět