Rozsáhle trauma u kotěte

Rozsáhle trauma u kotěte

Postup zákroku

Tříměsíční kočička Ema měla už na začátku svého života velkou smůlu, neboť jako bezprizorní koťátko byla nalezena s velkou a nepěkně vypadající ranou na trupu. Rána byla už starší, zapáchající a silně znečištěná, koťátko mělo horečku a příznaky celkové sepse (viz obrázky 1 až 3 po očištění rány).

Byla okamžitě zahájena stabilizace pacientky, dehydratace, debridment rány, nasazena antibiotika a po uvedení fyziologických funkcí do normálu bylo přistoupeno k chirurgii.

Vzhledem k rozsahu rány bylo nutné vytvořit krytí pomocí několika kožních flapů, důkladně adaptovat okraje rány a pečlivě vyšít celý podkožní prostor. Z důvodu rozsáhlého chirurgického zákroku a nesterilního prostředí rány byly do rány založeny dva Pentose drény.

Rána byla uzavřena klasickým způsobem a založeny odlehčovací stehy( viz obrázky 4 až 7).

V průběhu dalších dnů se Emička začala mít čile k světu a začala pěkně prosperovat, což se odrazilo i v průběhu hojení. Po čtrnácti dnech jsme odstranili Pentose drény, neboť už ustala jakákoliv secernace z drenážních otvorů. Po dalších sedmi dnech jsme odstranili stehy a rány a strupy ošetřovali hojivou mastí. Zhruba po měsíci od začátku léčby jsme mohli konstatovat kompletní vyhojení traumatu (viz obrázky 8 a 9). Jizvy na kůži a možná i na duši Emičky už zůstanou, ale její celkový zdravotní stav je už zcela v pořádku. Chtěl bych zde ještě vyzdvihnout výbornou spolupráci s pracovnicemi Caniscentra Lanškroun a jejich vzornou péči o pacientku. V současné době už je Emička spokojená u nových majitelů a užívá si jejich všestrannou péči.

Zpět